Europa – du må vakna! Muslimene kjem!!

Etter å ha sett på Dokument 2 på TV2 i kveld ble trangen til å dvele litt rundt Islam, muslimer, politikk, religion og samfunn påtrengende.

Jeg skal ikke påberope meg dybdekunnskap om Islam. Derfor skal jeg heller ikke snakke om religionen, men heller den islamiseringen som skaper fremmedfrykt og avmakt i europeiske demokratier.

I henhold til programlederen finnes det en religiøs/politisk bevegelse som kaller seg Muslimbrødrene, som har som sitt fremste mål å infiltrere hele Europa. Innen 20 år ønsker de kontroll over samtlige ikkemuslimske stater i Europa.

Hvorfor?

“Fordi demokrati og frihet er djevelens verk”.

Jeg tror de fleste er redd for en opphopning av muslimer. Redd for at de skal “overta”. Men hva gjør de med det?

Europeiske kvinner føder 1,4 barn. Muslimske kvinner føder langt flere. Det er derfor et enkelt regnestykke at i løpet av en generasjon (30 år) vil muslimene være i flertall.

Muslim er ikke det samme som terrorisme. Muslimer er ikke generelt sett forbrytere og banditter. Det er fredelige, gudfryktige mennesker som lever og ånder som alle oss andre.

Det er de ekstreme gruppene som blir lagt merke til og som jobber i kulissene for å skape en islamistisk verdensordning.

I Europa har vi det så godt! Vi velter oss i velstand de fleste steder. Opprør skjer i land der grupper blir satt tilbake på grunn av høy arbeidsledighet. Som i Frankrike. Spania kommer etter. Hellas og Irland med sine enorme økonomiske problemer får opprør fra grunnplanet som man ikke har sett på mange år. Opprører består i protester mot å miste goder. Velferdsgoder.

Solidaritet og felles anstrengelse for å gjenreise samfunn er borte. Egoismen har overtatt.

DET er den virkelige trusselen når muslimene kommer. De fundamentalistiske muslimene, vel å merke.

Del dette: