Ingen penger under bordet?

Da vi kjøpte hus i Spania for 13 år siden ble vi mildt sagt rystet over hvordan ting foregikk.  Vi var vant med norsk notoritet på alle nivåer – tilsynelatende (i hvert fall) var det få tegn til korrupsjon i gamlelandet på den tiden.

Vi måtte bære over 100.000 euro i kontanter fra vår spanske bank og til notaren, der disse pengene ble fordelt i forskjellige konvolutter. Like mye var overført via bankremisse i tillegg, men det var en uvirkelig situasjon å først telle opp, og deretter gå gjennom byen med så mye penger i veska. Det viste seg også at skjøtet var feil, at de utbygginger som var foretatt av tidligere eier ikke var lovlig utført. Dette ble ikke opplyst. Da vi ble klar over dette flere år senere, “beroliget” eiendomsmegler oss med at det var ikke noe vi behøvde å tenke på før vi eventuelt skulle selge.

Hva om det hadde blitt brann, jordskjelv eller andre tilfeller av ødeleggelser? Med så mange kvadratmetre i spill ville forsikringsoppgjøret ha blitt veldig ugreit. Så har heldigvis ikke skjedd. Vi har nå fått tegnet hele huset på nytt, og alt er i sin skjønneste orden. Vi synes det er ugreit at tidligere eiere og megler ikke har tatt tak og ordnet dette. Men vi forstår at vi på langt nær er de eneste som har opplevd slike avvik. Under byggeboomen på 2000-tallet skjedde det meste helt utenom boka. Det ble bygget uten garantier for ferdigstillelse, det ble bygget utenom standarder og mange er rammet av disse forholdene. Hva betyr da noen skarve hundre euro for å rette opp i gamle synder? Ikke noen ting pengemessig. Bare prinsipielt.

Nå skal vi altså selge, og det foregår helt annerledes enn for 13 år siden. Her skal til og med megler betale IVA (moms) på sin provisjon. Har du hørt på maken! Da er det ordning och reda! Ikke en centimo skal betales under bordet, og overføring av kjøpssummen foregår, om vi vil, og det vil vi jo, via et valutakontor, som gir oss bedre kurs enn om vi skulle gått gjennom spansk bank. Et godt tips til andre som skal selge, for øvrig. Sjekk her: Currencies Direct.

Så gjenstår det å se hvordan markedet responderer. Vi flytter midlertidig ut om få dager uansett. Fullmakter gis hit og dit, slik at vi ikke trenger å møte opp hos notar når eiendomsoverdragelsen finner sted. Det hele virker seriøst og betryggende. Så langt.

Photo by Christian Dubovan on Unsplash

Del dette: