Kirkens gradering av synd

Jeg hørte om Birkeli-saken for første gang i går. Og fikk hakeslipp. Av flere grunner.

Når du er utpekt til biskop, stilles det ekstra strenge krav til deg. Når du er biskopenes overhode, forventes det nok at du med liv og lære skal gå foran som et godt eksempel. Når det er sagt er jeg innforstått med at ingen av oss er fullkomne og uten feil.

Når Birkeli blir avslørt, angrer han veldig. Og er klar til å be om tilgivelse. Det er for øvrig et mønster dette, at når man blir avslørt for noe, først da angrer man…

Men det fikk han ikke lov til! Neida. Bispekollegaene avsatte ham på grunn av sykdom. De påla seg selv og alle andre å lyve.

Da kommer mitt spørsmål: Er det bedre å lyve enn å bryte ekteskapet? 

De er begge to av de ti bud. Jeg har aldri hørt at budene er satt opp i prioritert rekkefølge.

Nei, bakkemannskapet har fortsatt mye å gå på!

Del dette: