Mitt eget valginnlegg

Jeg kom over en avstemning på Dagbladet. “Hvilken sak betyr mest for deg”

Jeg stemte “sysselsetting” siden jeg mener at verden ikke kommer svært mye lenger hvis ikke folk er i arbeid og skaper noen verdier for samfunnet.

Det var nesten ingen som var enig med meg.  Bare 6% syntes det var viktig.

Og hvilken sak var viktigst?

Innvandring. 30 % mener innvandring er den viktigste saken i Stortingsvalget 2009. Jeg forundres. Eller jeg kan forstå det dithen at Norges befolkning har tatt inn over seg eldrebølgen som kommer veltende om få år. For alvor. Den har jo startet allerede. Da blir det bruk for hver ledige hånd som finnes. Bare at det samme gjelder i hele Europa. Overalt kommer eldre til å dominere demografien. Simpelthen på grunn av de store kullene etter krigen. Vi skal ha stell og moro! OG det koster. Er det derfor folk synes innvandring er viktig? At vi må få masse folk til Norge for å dekke de ledige stillingene som er, og som kommer?

Men, er det derfor folk synes at innvandring er så viktig? Jeg har en liten flau smak i munnen. Jeg tror de fleste mener at innvandring skal vi ikke ha, på en måte. De skal holde seg hjemme. I sær de som er muslimer. De er farlige for landet.

Skremmende!

Når ble muslimer farlige? Ikke mer farlige enn kristne. Fundamentalister finnes i alle leire. Skal man dømme en hel religion på grunn av et lite mindretall?

Det er beregnet at muslimske land vil overta vesten om få år. Fordi de føder så mange barn. Altså må vi forberede oss på et flerkulturelt samfunn i større grad enn i dag. Ikke 11. september hver dag. Kan ikke folk skjønne det?

Men, altså, jeg mener fortsatt at sysselsetting er den absolutt viktigste politiske saken for Norge. Og for Sverige, Danmark, og til og med Spania, der jeg bor. Her er ledigheten skremmende høy, og vi trenger de sysselsettingstiltak vi kan få. For å bøte på kriminalitet, blant annet.

Vær nøye med hvem du gir din stemme til ved valget i Norge i år!

Del dette: