NAV bedre med ny klageordning og IKT? SPRØYT!!!

I noen dager nå har vi fulgt med Raymond Johansen fra Vestby som har skrevet bok om sine møter med NAV da han hadde det som verst.

Det bruddstykket vi hørte fra et møte med saksbehandler bør ikke tillegges hovedvekt som bevis på hvor dårlig han ble behandlet av NAV. De aller fleste saksbehandlerne er ikke idioter.

Som tilsvar på dette har Hanne Bjurstrøm bemerket at hun mener at en bedre klageordning som er på trappene samt et bedre IKT-system vil gjøre situasjonen bedre.

Nei, Hanne Bjurstrøm. Dette er bare flikking på toppen av isfjellet. Saksbehandlerne i NAV må få trygghet og bekreftelse på at de er verdifulle medarbeidere. De står i en stormvind som er ganske krevende hver eneste dag. Hver enkelt som oppsøker NAV har krav på å bli møtt med respekt og profesjonalitet. Det vil ikke si at man behandler alle likt, man må vite/finne ut hvordan hver enkelt har det i møtet med NAV. Det krever overskudd, kompetanse og trygghet. Det er hva saksbehandlerne skal få. Av sine ledere.

Selvfølgelig vil et fungerende IKT-system være nyttig. Det mistes altfor mange papirer på NAV. Men det er ikke hovedproblemet.

Ordfører ble skremt…

Del dette: