Spansk arbeidsliv med brukket rygg

4 millioner arbeidsløse – 17,4 % – mer enn det dobbelte av gjennomsnittet i øvrige EU-land.

Dette er de dystre fakta ved utgangen av mars 2009. Arbeidsledigheten steg med 802.800 i 1. kvartal i år. Det er den høyeste kvartalsvise stigningen på 30 år. 

Bygg- og anleggsbransjen er hardest rammet etter at byggeboomen fikk en brå slutt i løpet av fjoråret. Ledigheten rammer i sin tur andre yrkesgrupper, først og fremst servicenæringen.

Den spanske regjeringen har etter hvert kommet med tiltakspakker. Hver kommune i landet har fått sysselsettingsmidler til igangsetting av prosjekter som skal skape midlertidige arbeidsplasser. En kommune som Torrevieja på Costa Blanca, med rundt 100.000 registrerte innbyggere, har mottatt rundt 25 millioner euro. De foreløpige beregningene tilsier at prosjektene som skal igangsettes i denne kommunen vil skape 1500 jobber, først og fremst i byggebransjen.

Denne uken har statsminister Zapatero lagt på bordet rundt 1 milliard euro bare til turistindustrien. Bilindustrien får også sitt. I tillegg skal små og mellomstore bedrifter få skattelette hvis de beholder, eller øker, antall ansatte.

 

Arbeidslediges vilkår 

De arbeidsledige i Spania får 70 % av lønnen i arbeidsledighetstrygd de første 6 månedene. Deretter 60 %. Varigheten avhenger av hvor lenge ansettelsesforholdet har vart. Maksimal tid er 24 måneder. Så skal det også bemerkes at det ikke er uvanlig at arbeidstakere bare har kontraktfestet noen få arbeidstimer per uke. Det koster nemlig skjorta i avgifter å ha folk ansatt på heltid. Dermed blir også trygden tilsvarende lavere.

Har man arbeidet i 12 måneder hos en arbeidsgiver, får man rett til én måned arbeidsledighetstrygd.

Når de pengene tar slutt, kan man få 350 euro i sosial stønad i tre måneder. Så er det slutt. 

Kirken og andre veldedighetsorganisasjoner har allerede igangsatt kampanjer for å samle inn penger til de som lider mest. Og det vil bli mange etter hvert. Ledige utviser dessuten stor kreativitet i å skaffe seg inntekter. Vi har registrert tilbud på kroppsdeler, diverse kriminalitet og tigging, blant annet. Det er stor grunn til å tro at nøden gjør at mange tyr til midler de overhodet ikke kunne tenkt tanken på tidligere. Narkotikasmugling og salg er ett eksempel. Spania er et stort mottakerland av narkotiske stoffer fra Sør-Amerika.

 

Hvordan spansk arbeidsliv fungerer 

Blir man syk, har man mulighet for sykepenger i 18 måneder. Dette utgjør 60 % av lønnen. Det samme gjelder her, som med arbeidsledighetstrygd, at grunnlaget utgjør de inntektene som er oppgitt til myndighetene. 

Man har 30 feriedager i året + 14 dager til lokale eller nasjonale fiestas. Alle offentlige feriedager/fiestaer som faller på en søndag, blir lagt til mandagen etter. 

Kvinner får 16 ukers fødselspermisjon. 

Minstepensjonen i Spania er for tiden 840 euro. 

Har man først klamret seg til en kontrakt og en fast jobb, er man sikret. Får man oppsigelse er nemlig arbeidsgiver forpliktet til å betale lønn i inntil tre år. Dette avhenger selvfølgelig av hvor lenge vedkommende har vært ansatt. 

Ordningen medfører et usedvanlig slapt forhold til jobben. Produktiviteten generelt i spansk arbeidsliv er lav.  Dette må utgjøre en alvorlig trussel mot velferd og konkurranseevne for landet som helhet.

Samtidig har spanjolene en velsignet avslappet holdning til det meste. Som antakelig er forklaringen på den relativt høye levealderen etter hvert. Menn lever i gjennomsnitt 76,96 år, og kvinner 83,48.

Snaue 30 år etter Francos død er demokratiet Spania utsatt for sine største utfordringer på mange år. Hvorvidt sosialistregjeringen får fortsatt tillit etter finanskrisen, gjenstår å se.

Del dette: