Syndere i sommersol

VG og andre aviser er i dag fulle av bildemateriale fra utagerende festing i “Syden”. Sånn som man leser kan det tyde på at det finnes arrangører som trigger drikkegenet til alkoholhungrige ungdommer fra Skandinavia på deres etterlengtende “Sydenferie”.

Vi leser at ungdommer helt nedi 16 år ferierer alene og lar seg rive med på disse festene.

Fra tid til annen leser vi også om ungdommer som må på sykehus og pumpes etter utagerende festing under sydligere breddegrader.

“Det er jo uvant for ungdom å møte så liberal alkoholpolitikk”, sier Frp.

De fleste ungdomspartiene sier at man må påregne festing i “Syden”.

Jeg klarer ikke å akseptere dette! Hvor er foreldrene? Hvor er verdipåvirkningen før man slipper sine unge løs i en krevende verden? Det kan umulig komme som en overraskelse at ungdom fristes av helt andre festregler når de kommer til Middelhavet. Selv her i pensjonistenes Torrevieja eksisterer nattilbud for ungdommen. De ligger gatelangs, spyende til langt utpå neste dag. Flot??

NEI!

Jeg tar et oppgjør med foreldregenerasjonen her! Hvem i huleste tør sende sine håpefulle alene til Syden når de åpnelyst kan lese hva som foregår? Hvem tror de at de er, de foreldre som tror at akkurat DERES håpefulle ikke er med på dette?

Ikke skyld på reiseselskaper eller partymakere i “Syden”! 

Skyld på dere selv!

Start med å snakke sammen! Start med å ha litt fellesskap generasjonene i mellom!

Del dette: