– Jeg er en seiler på havets bunn

Dette sitatet er en omskriving av en salme/sang som heter "Jeg er en seiler på livets hav". Omgjøringen av sitatet burde kanskje fått oss til å tenke, til å snakke,…