Om å tone flagg i samfunnsdebatten

Jeg har alltid vært partiløs. Jeg har begrunnet det først og fremst med de stillingene jeg har hatt. 16 år i Aetat (NAV) innbød ikke til å fronte partipolitiske meninger…