_Må_ man mene noe om fredsprisen?

At Nobelkomitéen tildelte Barack Obama fredsprisen for 2009 har adstedkommet mange reaksjoner. Til forskjell fra mange tildelinger, er dette årets fredspris omstridt. Hvem var ikke med og jublet over mikrolån…