En porsjon, takk!

Jeg er ganske underlig sammenskrudd. Jeg har bare to knapper: Full fres og Død. Jeg er jo vant til dette, men når sant skal sies har det tæret på gjennom…