Det er om natten det skjer…

Vi har vårt eget språk om natten, Sørensen og jeg. Det igangsettes når han begynner å snorke. – Kan du snu deg? - æajrj75l%, eller jada, eller ja, selvfølgelig! Noen…