Gjennomførte planer = perfekt dag

Vi mennesker kan stort sett deles inn i to grupper - de som liker å planlegge og leve livet i en regelstyrt tilværelse, og de som tar det aller meste…