Når man blir eldre står man mye tidligere opp

Det har jeg alltid hørt, og egentlig ventet på at skal skje, for jeg er tross alt godt over 60 år nå. Men jeg sover mer og mer, jeg. Jeg…