Tro eller viten

FNs klimapanel la nylig fram en ny rapport som er mye mer negativ enn den forrige. Kloden er i spill for alvor. Her har Energi og Klima samlet en del…