Treholt – 80-åras flopp eller misforstått filantrop?

Så har vi fått ny sveiv på Treholtsaken igjen. Denne gangen på en litt overraskende måte. Er det gamle sjeler som vil ha lettet samvittigheten før det er for sent?

Pengebeviset er omstridt. Men det gjør ikke Treholt sin omgang med tvilsomme bekjentskaper på 80-tallet mer akseptable. Midt i den kalde krigen burde ingen vettug hadelending, eller andre nordmenn, for den del, pleie omgang med kilder man ikke visste om var renhårige politisk.

Arne Treholt var muligens en eventyrer og hadde store ambisjoner på egne vegne om fredlige forhandlinger lenge før verden var klar for det. Om så var fratar det ikke ham ansvaret for å følge de til enhver tid gjeldende diplomatiske spilleregler.

Iveren som nå legges for dagen, fra Treholt selv (og jeg skal ikke klamre han for det) og hans mer eller mindre mektige venner, er litt for påtakelig. Jeg trekker meg tilbake og betrakter. Rett og slett fordi jeg ikke tror på at Treholt skal frikjennes som totalt uskyldig.

Jeg sier som Anne Holt:

– Du svek Norge!

Del dette: