Bestemor BLE satt ut på anbud

For en del år siden foregikk det harde diskusjoner om man skulle privatisere eldreomsorgen.  Forkjemperne holdt hardnakket på hvor effektivt man kunne drive sykehjem og andre eldretjenester i det private. For der var man så mye mer effektive, og trengte langt mindre administrasjon.

Motstanderne mot privatisering brukte slagord mot å “sette bestemor på anbud”. Argumentene gikk på at lønn måtte de også ha, de i det private.

Den siste tidens avsløringer om Adecco sin drift av sykehjem i Oslo og andre steder, har gitt motstanderne mot privatisering rett. For å få økonomi i driften ble de ansatte nødt til å jobbe doble vakter uten overtidsbetalt etc. Personalkostnadene er de største i eldreomsorgen. Med avtaleverk og lovverk som regulerer ansettelser og betingelser vil det være lite å hente på privatisering.

Jeg synes offentlige sykehjem har vært flinke til å omstille seg de siste årene. De drives effektivt, med en vennlig omsorg, de aller fleste av dem.

Man skal ikke beskytte offentlige institusjoner bare fordi de er offentlige. Men med politiske lovnader om minstekrav til tjenestene rundt i hele landet, er det viktig at tilsyn påpeker mangler og stiller krav. Både til private og offentlige tjenesteytere.

http://www.dagbladet.no/2011/02/24/nyheter/innenriks/adecco/sykehjem/turnustjeneste/15556778/

Del dette: