Byråkratisk utvikling

I dag har man søkt om fornying av europeisk helsetrygdekort per Internett! Bare for et år siden var dette utenkelig. Vanlig prosedyre har vært å møte opp grytidlig i Orihuela (for vårt vedkommende) for å stille seg i kø, trekke lapp, og håpe på at man får snakke med en saksbehandler før den tilmålte tiden for dagen er omme.

Vi fikk brevet fra Seguridad Social i posten for kort tid siden. Med beskrevet framgangsmåte. Etter å ha fylt ut nødvendig informasjon i søknadsskjemaet fikk jeg mail. Hvis kortet ikke var ankommet innen ti dager, måtte jeg ta kontakt slik og slik. Det gjenstår selvfølgelig å se om kortet kommer som det skal. Men jammen tror jeg det….

Jeg vet at man i Norge har kunnet søke om dette på nettet i mange år allerede. At vi nå kan gjøre det samme i Spania er fantastisk! Det kommer seg!

Del dette: