Derfor må du skaffe deg residencia – repost av artikkel fra Mitt Spania

Innlegget sto opprinnelig i Mitt Spania i 2014, men er oppdatert i 2015. Innlegget vil sannsynligvis ikke bli oppdatert mer, siden man ikke følger godt nok med på regelendringer. Har noen dokumenterte endringer å vise til, kan vi se på saken.

– Det er viktig å forholde seg til landets regler når man oppholder seg der over tid

Alle som oppholder seg i Spania mer enn tre måneder skal registrere seg på Oficina de Extranjeros i den provinsen de oppholder seg. Det finnes også egne politistasjoner i flere kommuner som utsteder slike sertifikat.

Fra 10. juli 2012 ble det vedtatt at for å søke residencia i Spania måtte du kunne dokumentere at du er tilstrekkelig bemidlet, for ikke å ligge den spanske stat til byrde. Man kan også bli spurt om privat eller offentlig helseforsikring. Pensjonsvedtak og bankutskrift burde holde. Det spiller ingen rolle om banken er norsk eller spansk.

Her er en oppsummering av reglene rundt residencia

1. Rett til å får oppholdstillatelse ut over tre måneder har en som kommer fra et annet EU land, fra en annen stat eller land som er EØS-medlem samt Sveits. Disse har rett til fritt å kunne reise og oppholde seg i ethvert EU-land.

2. Søknad om residencia leveres til nærmeste immigrasjonskontor i provinsen, eller til en politistasjon som er bemyndiget. For å kunne søke må du ha med pass og NIE-nummer. Ta også med noen kopier av disse, i tillegg til originalen. I tillegg en arbeidskontrakt eller et bevis på at du er selvstendig næringsdrivende, hvis du er det. Hvis du ikke er i arbeidslivet i Spania må du dokumentere at ditt hjemland betaler for deg hvis du skulle trenge helsehjelp mens du er i Spania. Du må også kunne dokumentere at du har nok ressurser til å klare deg selv i form av pensjon eller lignende. E-121 leveres Social Seguridad for registrering og bekreftelse på at du er omfattet av norsk helsevesen. De betaler for deg, om du skulle trenge legehjelp mens du oppholder deg i Spania

Søknaden gjelder også familiemedlemmer. Det må derfor legges fram pass og NIE-nummer på disse også. Hvis de oppholder seg i Spania.

Residencia er nå begrenset til fem år i første omgang. Er du her fortsatt etter fem år, kan du søke om forlengelse. Da har du det til du eventuelt flytter ut av Spania igjen. Har du skaffet deg residencia er det dette skjemaet du bruker når du skal identifisere deg (i tillegg til pass). NIE-nummeret er av sekundær interesse. Men mist det ikke!

For å få hjelp til dette, eller opplysning om hvor det nærmeste utlendingekontoret er, ta gjerne kontakt med et servicekontor, som blant annet hjelper folk med dette.

Dette gjelder altså ikke bare deg som har meldt flytting ut av Norge, men alle som oppholder seg i Spania over tid. Det dreier seg ikke om skatt og trygderettigheter. Kun en oppholdstillatelse i Spania.

—————————————————————-

Les flere av spaniasols betrakninger her eller

følg henne på Facebook

 

Del dette: