Bestemor BLE satt ut på anbud

For en del år siden foregikk det harde diskusjoner om man skulle privatisere eldreomsorgen.  Forkjemperne holdt hardnakket på hvor effektivt man kunne drive sykehjem og andre eldretjenester i det private.…