Om å skille snørr og barter

Maria Amelie - den russiske gratispassasjeren - har delt Norge i to. Hennes vesen, kompetanse og situasjon har fått folk til å gå mann av huse for å få henne…