Jammen sa jeg “all inclusive”!!!

Jeg hadde lovet prinsessene mine en dag i Aquapolis. Jeg kjøpte billetter over nettet og sparte dermed seks euro. Ikke dårlig! Allerede før vi kom fram ble man avkrevd et…