Nå vandrer fra hver en verdenskrog….

... i ånden frem. Jeg tilhørte en gang et djevelsk englekor på VGB. Nå har det vært den reneste folkevandringen derfra til en raritet som kaller seg iPublish. Hva som…