Byråkratisk utvikling

I dag har man søkt om fornying av europeisk helsetrygdekort per Internett! Bare for et år siden var dette utenkelig. Vanlig prosedyre har vært å møte opp grytidlig i Orihuela…