Kirkens gradering av synd

Jeg hørte om Birkeli-saken for første gang i går. Og fikk hakeslipp. Av flere grunner. Når du er utpekt til biskop, stilles det ekstra strenge krav til deg. Når du…