Kjønnsbestemt arbeidsliv – ikke bare tull!

I en studie er det bevist at sykefraværet er høyere med mannlige ledere. http://e24.no/oppogfrem/jobb/article3232945.ece Særlig der det er stor forskjell mellom vanlige arbeidstakere og sjefers kjønn er dette signifikant. Skulle…