Treholt – 80-åras flopp eller misforstått filantrop?

Så har vi fått ny sveiv på Treholtsaken igjen. Denne gangen på en litt overraskende måte. Er det gamle sjeler som vil ha lettet samvittigheten før det er for sent?…