Man lærer så lenge man har elever

Vi nærmer oss en måned på Gran Canaria nå. Vi er i godt gjenge, og tar hensyn til nye lærdommer, for det meste... Det har vært litt mer skyer enn…