Alle helgeners dag – alle de dødes dag

Søndag var det alle helgensdag i den norske kirke. Dagen feires også over hele den katolske verden. Men ikke nok med det! Mandagen etterpå feirer man samtlige døde. Alle dør…