Drep ham ikke vent til vi kommer

Tegnsetting i det norske språk er viktig. Sitater er også viktig for å få et riktig bilde. Nå viser det seg KANSKJE at kongen er feilsitert. At Jens har misoppfattet…