Hvem skal stelle mor?

Ragnar Thorseth - eventyreren, vet du - har fått seg en ny kone. Hyggelig det! Etter å ha hatt en stygg ulykke og blitt helt arbeidsufør. Kona er 28 år…