Celebert besøk

Selveste statsministeren blir å treffe på Costa Blanca 17. mai. Det er en stor begivenhet for den norske bosettingen på den hvite kysten. Han blir her i tre dager, og…