Tilbakeblikk på Mitt Spania – jordskjelv

Mens jeg holdt på med nettmagasinet Mitt Spania, skrev jeg noen artikler som jeg er mer stolt av enn andre. Og som holder seg godt i årevis. Jeg har tenkt å reprodusere noen av disse på bloggen min. For evigheten…

Kartet viser hvor jordskjelvfaren er størst. De mørkeste feltene har størst jordskjelv-risiko
Kartet viser hvor jordskjelvfaren er størst. De mørkeste feltene har størst jordskjelv-risiko

Det sies at det når som helst ventes et stort jordskjelv i Spania, fordi det skjer med om lag 70 års mellomrom.

11. mai 2011 var det to jordskjelv, det største på 5,2 på Richters skala. Selv om ødeleggelsene var forholdsvis store, regnes selve jordskjelvet som moderat.

Kartet du ser her er utarbeidet av den Europeiske Seismologikommisjonen. Det viser jordskjelvrisiko i Europa. De sterke røde fargene indikerer økende grad av risiko for kraftige rystelser som følge av framtidige jordskjelv. I Norge og nærliggende områder er risikoen for kraftige rystelser relativ liten. Størst risiko for kraftige jordskjelv i Europa finner vi i middelhavsområdet, i land som Hellas, Tyrkia, Italia og Spania. Disse landene ligger tett på plategrenser og har store forkastningssystemer som kan gi kraftige jordskjelv.

Har du bruk for leiebil? Klikk her.

Høy jordskjelvsrisiko er en kombinasjon av høy seismisk aktivitet og høy sårbarhet. Med andre ord, jordskjelvrisikoen øker når episentre av store jordskjelv faller sammen med tettbefolkede områder. Et slikt eksempel er i Tyrkia, hvor store ødeleggende jordskjelv ofte inntreffer. Den 17. august 1999 rammet et stort (M=7,4) jordskjelv i Izmit i Tyrkia. Skjelvet forårsaket store ødeleggelser langs den 150 km lange forkastningen, og kostet opp mot 19 000 menneskeliv. Etter dette skjelvet er det nå økt jordskjelvfare i Marmara-havet hvor et framtidig stort skjelv kommer til å få katastrofale følger i Istanbul, som har nesten 12 millioner innbyggere. For å være best mulig forberedt på et framtidig jordskjelv jobber forskere med å beregne jordbevegelser som følge av et slikt skjelv. Beregningene er basert på antagelser om skjelvets styrke (M=7,5) samt jordskorpens og forkastningens egenskaper.

Bruk booking.com neste gang du trenger hotell ett eller annet sted i verden. Det lønner seg.

Hva svarer de forskjellige styrker på Richterskalaen til?

2 Merkes sjelden av mennesker

2,5 Energi tilsvarende moderat lynnedslag

3,5 Energi tilsvarende kraftig lynnedslag

4 Følt av mennesker, muligheter for ødeleggelser

5 Energi tilsvarende gjennomsnittlig tornado

6 Energi tilsvarer atombomben I Hiroshima

7 Ødeleggende jordskjelv som oftest tar liv. Kan forårsake tsunamier

8 Energi tilsvarer verdens største kjernesprengning

9 Jordskjelv som resulterer I store ødeleggelser

Hvor ofte er det jordskjelv?

Tabellen viser hvor ofte jordskjelv av forskjellig styrke gjennomsnittlig inntreffer verden

Beskrivelse Magnitude Gj.snittlig antall pr år
Katastrofalt 8 og høyere 1
Meget sterkt 7 – 7,9 18
Sterkt 6 – 6,9 120
Moderat 5 – 5,9 800
Svakt 4 – 4,9 6.200
Lite 3 – 3,9 49.000
Veldig lite Mindre enn 3 Magnitude 2-3: ca 365.000Magnitude 1-2: ca 3.000.000

Kilde: Universitetet i Bergen

Her er for øvrig en artikkel fra Forskning.no som viser hvordan en tsunami oppstår.

OBS: Har du forsikret ferieboligen din i Spania i et norsk eller annet utenlandsk forsikringsselskap, er det ikke uten videre sikkert at du er dekket ved naturkatastrofer. Sjekk dette!

Som det framgår av tabellene over, er det svært vanlig med seismisk aktivitet. Selv om disse bevegelsene kan registreres på Richters skala, kan man ikke kalle det jordskjelv. Det er viktig å ikke få panikk! 

————————————————————————————————————————————————————————————–

Les flere av spaniasols betrakninger her eller

følg henne på Facebook

Del dette: