Arbeidslinja, Mímir Kristjánsson og jeg

Mímir Kristjánsson har skrevet en engasjerende bok om sin mor. Mamma er trygda forteller om hans mor, uføretrygdet og et offer for norsk arbeids- og sosialpolitikk, i følge Kristjánsson.

Jeg lytter til boken på lydbok. Jeg er omtrent halvveis. Kanskje burde jeg ha ventet med å omtale temaer han tar opp til boka er ferdiglyttet? Jeg er så opptatt av temaene han berører, at jeg klarer ikke la være å drøfte det.

For her kommer alt opp, fra min tid i Aetat (NAV). Jeg jobbet der fra 1982 – 1996, under forskjellige politisk ledelse. Min jobb som distriktsarbeidssjef ga meg retningslinjer, men god frihet til å løse oppgavene lokalt.

Attføringsmeldingen ble lagt fram i 1991-92. Den medførte et paradigmeskifte på hvordan man så på mennesker utenfor arbeidslivet. Mens velferdspolitikken siden krigens dager hadde gått ut på å bygge opp et sterkt velferdssystem med gode sosiale stønader og hjelp, ble det nå til at arbeid skulle være den beste løsningen for alle. Det skulle lønne seg å arbeide. Man skulle finne restarbeidsevnen til de som på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke lenger kunne stå i full jobb.

Det som ikke ble like godt understreket var arbeidsgivers plikt til å bidra i at Arbeidslinja kunne gjennomføres. Byrden ble lagt på arbeidstaker. For å få til et velfungerende arbeidsliv er man helt avhengig av gode rammer, som politikerne gir, arbeidsgivere som tar både forretningsmessig og samfunnsmessig ansvar, og arbeidstakere som bidrar med sin kompetanse.

Jeg må gi Mímir rett i at Arbeidslinja tilsynelatende videreførte gamle dagers syn på folk uten arbeid. De visste ikke sitt eget beste, de måtte piskes ut i jobb. Hvis ikke, tok man stønaden fra dem. Det skulle lønne seg å arbeide! 

  1. Ja, det må lønne seg å arbeide. Man kan ikke ha så gode velferdsordninger at det i seg selv er en motivasjon for å stay trygda.
  2. Nei, man motiverer ikke mennesker ved å tvinge dem ut i jobb. Hvilken jobb?
  3. Arbeidsdeltakelse er ikke arbeidstakers ansvar alene. Uten arbeidsgivere blir det ikke noe arbeidsliv.
  4. Ingen arbeidsgivere kan forventes å ansette folk med lavere funksjonsevne og ta alle kostnader. Det er lenge siden arbeidslivet kunne ha noen slengere, som egentlig var bedriftens tilskudd til samfunnsansvaret.
  5. Stortinget må sørge for gode rammevilkår for å oppretth0lde og skape jobber for alle. De må tilby ordninger som kompenserer for lavere funksjonsevne der det er nødvendig.
  6. Man kan ikke fortsette å holde folk vennlig nede, fordi de ikke bidrar.

Jeg tror Mímir og jeg er ganske enige om de fleste av disse punktene. Bortsett fra det første. I hans verden skal alle få likt, uansett om man ikke kan bidra i verdiskapningen i samfunnet. Det går ikke an i et moderne demokrati. Det er og blir forskjell på folk. Skal man opprettholde velferdssamfunnet må de aller fleste bidra til fellesskapet. Det man må bekjempe er enorme forskjeller. Lederlønninger som tar fullstendig av gjør forskjellene større, og klasseskillene uforsonlige.

En annen ting som sto i Attføringsmeldinga, som Mímir (foreløpig) ikke har berørt, nemlig et annerledes syn på sykdom. Man har ikke skyld i egen sykdom. Selv om man røyker og drikker. Men man må eie ansvaret for å komme seg videre. Ta hovedrollen i eget liv. Til og med Røe Isachsen sa her om dagen i Dagsnytt 18 at oppgaven til NAV er å skaffe jobb til folk. Nei, det er det ikke! De skal veilede og tilrettelegge, men ansvaret har en selv. Graden av hjelp man trenger vil være veldig forskjellig, ut fra forutsetninger, og årsak til at man ikke er i arbeid. Generelt tar det mye lengre tid å følge folk ut i jobb enn det myndighetene til enhver tid tror.

Arbeidslinja ble drøftet i en forskningsrapport i 2013, i regi av Høyskolen i Oslo og Akershus. Der konkluderer man at selv om fokus på arbeid er dominerende, går det ikke ut over sikring mot fattigdom og utenforskap. Det er gode nyheter.

Så Mímir – nei, det går ikke an å likestille lønn og trygd når man snakker verdiskapning. Det man kan arbeide adskillig mer med er å likestille verdien av mennesker. Det er i altfor stor grad arbeid som definerer oss. Er man utenfor arbeidslivet har man ingen verdi. Da surfer man på fellesskapet. Ikke glem at mange av ordningene vi tilbys gjennom velferdssamfunnet har vi bidratt til selv.

Som pensjonist er jeg i akkurat den posisjonen. Jeg har jobbet og spart til den pensjonen selv. Mine barn må innrette seg annerledes. Pensjonsfondet strekker ikke til. Man må ha egen pensjonssparing. Men dette er en helt annen debatt.

Bildet av Mímir Kristjánsson er hentet fra Wikipedia, 2019.

Del dette: