Engasjement i medieoppslag

Overskriftene har vært store i de siste ukene.

Vi blir med på Gros skatteunndragelse og ureglementerte helsebehandling. Vi ga oss ikke før hiun meldte flytting hjem til gamlelandet.

Lommemannen veltes ut over mange sider. Ingen har klart å trenge inn i etterforskningens innerste kammer enda, men det skjer nok.

Sist, men ikke minst, har det tragiske dødsfallet til journalist Carsten Thomassen skaket opp land og folk.

Selv Terra-skandalen har måttet vike for disse og andre nyheter.

Med nettavisenes muligheter for menigmann til å delta, overflømmes vi med saklige og usaklige kommentarer til alt som skjer.

Er dette et gode?

Jeg tviler på at verden blir et bedre sted om ugjennomtenkte kommentarer får flyte fritt. Selvfølgelig ønsker vi engasjerte lesere, men nettets mulighet for anonymitet gjør at mange kommentarer blir usmakelige i sakene som er vonde og vanskelige for pårørende og nære medarbeidere.

Jeg ønsker også å dele tanker, diskutere og få innspill. Men ønsker å føre disse på et plan som er til å leve med for meg selv, og for personene som rammes av nyhetsoppslagene.

Del dette: